WAT JE VOORAF MOET WETEN

Algemeen
Het maken van een reis naar Indonesië kost enige voorbereiding. Wanneer je vooraf goed bent geïnformeerd over zaken die je te wachten (kunnen) staan, kun je ten volle genieten van je rondreis. Af en toe komt het voor dat reizigers in Indonesië arriveren met een andere voorstelling of totaal andere verwachtingen. Dari-Java wil er alles aan doen om je een mooie en avontuurlijke rondreis aan te bieden. Toch zijn er zaken die je vooraf moet weten.

Iedere dag weer een avontuur
Je reisroute is vastgelegd in een dag-tot-dag programma. Als je in een groep reist, kan het wel eens voorkomen dat er wordt afgeweken van het reisschema. Soms komt dat door invloeden van buitenaf: bijvoorbeeld door weersomstandigheden, plaatselijke ceremonies, e.d. Onze ervaren reisleiding weet hier altijd goed op in te spelen. Het vraagt echter soms ook enige flexibiliteit van jezelf! Immers, alleen op die manier kunnen wij ervoor zorgen dat iedere dag weer een avontuur wordt. Reis je individueel met een auto met privé-chauffeur, dan heb je uiteraard de vrijheid om zelf je dag in te delen.

Voor vertrek
De ervaring leert dat je voor vertrek op een aantal zaken goed moet voorbereiden. De juiste vaccinaties, de reisdocumenten, de bagage en zaken als reisgidsen, de reisapotheek e.d. zijn meestal prima in orde. Wat echter minstens zo belangrijk is, is dat je ontspannen vertrekt. Te vaak komt het voor dat mensen zwaar gespannen op de luchthaven aankomen voor de check-in, vervolgens een enorme lange vlucht in een drukcabine te gaan hebben en uiteindelijk zwaar vermoeid aankomen op de reisbestemming, met alle gevolgen van dien. Reden waarom wij je adviseren om voor de aanvang van je reis minimaal 24 uur geen werkzaamheden meer te verrichten en proberen wat rust te nemen. Wij realiseren ons dat dit vaak nauwelijks haalbaar is, anderzijds weten wij uit ervaring hoe belangrijk het is dat je min of meer uitgerust vertrekt. Dan kan de vakantie al in het vliegtuig beginnen.

Het reisgezelschap
Onze reizen zijn geschikt voor zowel jong als oud en voor zowel samenreizenden als alleenreizenden. De leeftijden kunnen variëren van 18 jaar tot 55-plus. Dari-Java stelt in principe geen leeftijdsgrenzen. Wel is het van belang dat je mobiel bent, in goede conditie verkeert, een sportieve instelling hebt en over een redelijke dosis aanpassingsvermogen beschikt. Onze reizen zijn helaas niet geschikt voor gehandicapten. Ouders met kinderen onder de 12 jaar adviseren wij niet deel te nemen aan groepsrondreizen, maar om een individuele reis te boeken.

Reisbegeleiding
De groepsreizen worden begeleid door een Nederlandssprekende reisleiding. De reisleiding verwelkomt je op de luchthaven of tijdens het welkomstdiner in het hotel op de dag van aankomst. Het is de taak van de reisleiding om je reis reistechnisch tot tevredenheid te laten verlopen. De reisleiding reist de gehele reis met je mee en staat klaar om vragen te beantwoorden, de tips en fooien te regelen, eventuele problemen op te lossen of om klachten te verhelpen. Je reisleiding is echter geen gids, hetgeen ook verboden is voor buitenlanders. Een vertegenwoordiger van ons lokale kantoor reist gedurende de rondreis ook met u mee en fungeert als officiële gids. De uitleg vindt plaats in het Engels en de Nederlandse reisleiding draagt desgewenst zorg voor de vertaling.

Feestdagen in het buitenland
In Indonesië worden met regelmaat nationale of regionale feesten georganiseerd. Het kan voorkomen dat je reis samenvalt met een van deze feestdagen. In dat geval kan het voorkomen dat een extra toeslag dient te worden geheven om gedurende deze feestdagen te logeren op de plaats van bestemming, dan wel dat er een bedrag in rekening dient te worden gebracht voor het bijwonen van een ceremonie of een speciaal diner. Het kan hierdoor ook voorkomen dat wij de route enigszins moeten aanpassen.

Diëten of speciale maaltijden
Onze reizen zijn in principe ook geschikt voor mensen met speciale wensen ten aanzien van diëten en speciale maaltijden. Reiziger dient dit tijdig door te geven. Het is in Indonesië evt. mogelijk om zoutvrije, zoutarme, glutenvrije, vegetarische of andere speciale maaltijden tijdens je reis te verzorgen. Het reserveren van speciale maaltijden tijdens de vlucht dient tijdig te worden doorgegeven en wordt als preferentie genoteerd.

 

Verzekeringen
Het afsluiten van een reis/bagage/ongevallen verzekering is verplicht. Daarnaast adviseren wij je een annuleringsverzekering af te sluiten voor het geval je wegens ziekte of familieomstandigheden niet zou kunnen vertrekken. Dari-Java werkt samen met Allianz Verzekeringen. Hier sluiten wij onze reis -en annuleringsverzekering af. Als je deze bij ons afsluit krijg je van Dari-Java 5% korting op deze verzekeringen. Dari-Java informeert je graag over de diverse verzekeringsvormen en de daaraan verbonden voorwaarden en kosten.

Lokale vertrekbelasting
Iedere intercontinentale bestemming heft bij vertrek de zogenaamde departure belasting. Deze dient in lokale valuta te worden afgerekend bij het inchecken aan de balie. Je reisleiding informeert je ter plaatse over de exacte bedragen.

Tips en Fooien
Het is zeer gebruikelijk dat er voor diensten en service een fooi wordt gegeven. In Nederland zijn bedieningsgelden in de prijs inbegrepen, maar in het buitenland zijn mensen vaak geheel afhankelijk van tips en fooien. Zo verwachten kofferjongens een fooitje voor het brengen van de koffer van en naar de kamer, maar ook het kamermeisje en het bedienende personeel verwachten een tip. Het gaat altijd om kleine bedragen, maar ons advies is: wees gul. Ze zijn er heel blij mee. Bij de aanvang van je rondreis zal de reisleiding voorstellen een gezamenlijke fooienpot te maken, zodat hij de kofferjongens onderweg voor je betaalt, de tips in de restaurants, de tolgelden e.d. Daarnaast verwachten ook de chauffeur, de bijrijder en de lokale gids een fooi na afloop van de reis. De ervaring heeft ons geleerd dat je hiervoor een bedrag van 2 à 4 euro per persoon per dag dient te reserveren.

De reissom
Bij uitzondering kan een correctie op de reissom noodzakelijk zijn, ten gevolgen van sterke koerswijzigingen of aanpassing van de vliegtarieven, voor zover deze bij het samenstellen van het reisprogramma nog niet definitief bekend was. De reisorganisator heeft het recht om voor of tijdens de rondreis de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen, heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. De reisorganisator zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. Bedoelde wijzigingen zullen ook aanleiding geven tot verlaging van de reissom, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van de reisorganisator kan worden gevergd. De reisorganisator zal de reiziger aangeven op welke wijze de verlaging is berekend. Bij niet akkoord van de reiziger met de verhoging of verlaging van de reissom, heeft de reiziger het recht de rondreis te annuleren. In dit geval is artikel 5 van toepassing. Voor het niet deelnemen aan de in de reissom inbegrepen excursies en maaltijden wordt geen restitutie verleend. U betaalt een all in prijs, tenzij het anders op uw reisbeschrijving staat vermeld. Het bedrag geldt voor één persoon bij een bezetting van 2 (twee) personen in een tweepersoonskamer. De totale reissom bestaat in de meeste gevallen uit een vliegtickets, hotel op basis van logies en ontbijt, transfers, excursies zoals aangegeven in uw reisprogramma, vervoer in auto met airco, chauffeur en brandstof, administratiekosten, Nederlands of Engels sprekende reisbegeleider/ster. Tenzij anders vermeld in uw reisprogramma of in uw reservering document.

Minimaal aantal deelnemers
Voor al onze groepsrondreizen (clubreizen) is een minimum aantal deelnemers verplicht, een en ander conform de publicatie van de reis. Wanneer dit minimum niet wordt bereikt, heeft Dari-Java het recht om je reis tot 14 dagen voor vertrek te annuleren. Uiteraard gaan wij er vanuit dat je reis doorgaat. De maximale groepsgrootte voor onze reizen naar Indonesië is 15 personen. Door in kleine groepen rond te reizen, ontstaat er een hechte groep reizigers en kun je alle aandacht verwachten van de reisleiding.

 

In geval van problemen onderweg
De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van de reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator 'van voortzetting' van de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.

Dari-Java zal er alles aan doen om de reis zo goed mogelijk te laten verlopen en zoveel mogelijk aan de wensen van de deelnemer(s) te voldoen. Indien wij in de ogen van de deelnemer(s) enigszins te kort komen in de uitvoering van de reis dan dient dit direct te worden gemeld aan de Dari-Java reisleiding en/of aan de plaatselijke vertegenwoordiging. Zij zullen naar een passende oplossing zoeken. Wordt de eventuele tekortkoming naar jouw idee niet voldoende opgelost, dan dien je direct Dari-Java in Nederland hiervan op de hoogte te stellen, per faxbericht met vermelding waar je bent te bereiken. Zo kunnen wij vanuit Nederland direct actie ondernemen. Dari-Java is hiervoor dag en nacht -24 uur per dag- bereikbaar. 

Extra excursies ter plaatse
Naast onze inclusief excursies bestaat de mogelijkheid om ter plaatse nog een aantal extra excursies te maken. Je bent geheel vrij om hieraan deel te nemen, geen enkele excursie is verplicht. Het is de reisleiding en de lokale gids niet toegestaan om zonder medeweten van Dari-Java de prijzen hiervan ter plaatse te verhogen.

Roken of niet-roken
Roken is niet toegestaan in de touringcar of minibus tijdens onze rondreizen. Onderweg worden wel voldoende stops ingelast om aan de rokers tegemoet te komen. Ook wordt het roken tijdens de vlucht bij de luchtvaartmaatschappijen niet meer toegestaan.

 

Tickets Internationaal en binnenlands
Omstreeks 4 á 2 weken voor vertrek ontvang je van ons de reisbescheiden. Deze bevatten een deelnemerslijst -tevens je bevestiging van deelname-, de hotellijst voorzien van adressen, telefoonnummers en faxnummers (indien beschikbaar), de kofferlabels en een aantal andere algemene zaken. De tickets ontvang je per mail. 

Stoelpreferenties in het vliegtuig
Het is soms mogelijk om bepaalde stoelen vooraf te reserveren in het vliegtuig, dit is afhankelijk in welke klasse je reist. Wanneer je beschikt over een medische verklaring is het niet altijd mogelijk om aan deze wens tegemoet te komen. Wel sturen wij jouw verklaring uiteraard naar de betreffende luchtvaartmaatschappij, die deze aanvraag als preferentie noteert. Een garantie voor een bepaalde stoel wordt pas gegeven wanneer je businessclass vliegt.